DỊCH VỤ CỦA CÔNG TY BẢO VỆ AN TOÀN

6/8/2019 11:03:40 AM - Bảo Vệ An Toàn

DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI

BẢO VỆ TÒA NHÀ, CAO ỐC

Thực hiện tuần tra, bảo vệ an toàn tại các chốt trạm của tòa nhà như: Vị trí gửi xe, cổng, sảnh và toàn...

BẢO VỆ KHU DÂN CƯ

Đảm bảo an ninh, trật tự. Bảo vệ an toàn cho cư dân và khách đến thăm tại khu...

BẢO VỆ NHÀ MÁY

Quy trình nghiêm ngặt, chuyên nghiệp. Đảm bảo an toàn cho tài sản và cán bộ công nhân viên tại nhà máy...

BẢO VỆ NGÂN HÀNG

Đội ngũ được đào tạo chuyên nghiệp. Tuân thủ đúng quy trình bảo an tại ngân hàng và quá trình luân chuyển...

BẢO VỆ CÔNG TRƯỜNG

Tuân thủ đúng quy trình, các chốt trạm tại công trường. Đảm bảo an toàn cho tài sản, công nhân viên và khách...

BẢO VỆ SIÊU THỊ

Bảo vệ an toàn cho nhân viên và khách hàng tại siêu thị, trung tâm thương mại. Bảo vệ tài sản xe cộ, hàng hóa...

BẢO VỆ CƠ QUAN, CÔNG TY

Bảo vệ an toàn cho cán bộ công nhân viên. Đảm bảo an toàn cho trang thiết bị, công cụ, tài sản công ty...

BẢO VỆ GIỮ XE AN TOÀN

Bảo vệ giữ xe an toàn, giữ gìn tài sản xe cộ cho khách hàng. Uy tín, chuyên nghiệp, an toàn tuyệt đối...